Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Jokilaaksojen jätelautakunta
Pöytäkirja 15.02.2024/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Jätehuoltoon liittymättömät kiinteistöt (Oulainen ja Pyhäjoki)

 

Jokilaaksojen jätelautakunta 15.02.2024 § 7  

1677/14.06.01.07/2022  

 

Valmistelija jätelautakunnan vs. esittelijä Anu Linnala

 

Jätelautakunnan henkilöstö on yhdessä Vestia Oy:n kanssa käynyt läpi kiinteistöjä, jotka ovat maksaneet jätehuollon perusmaksun, mutta eivät ole liittyneet kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätelain mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä em. jätteenkuljetukseen.

 

Jätelain (646/2011) 41 §:n mukaan "kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan."

 

Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 5/2015 "Jätelakiopas. Yhdyskuntajätehuoltoa ohjaavat säännökset". Ohjeen mukaan (s. 33): "Kunnan jätehuoltoviranomainen ei ole valvontaviranomainen. Jätehuollon järjestämistehtävän toteuttamiseksi kunnan jätehuoltoviranomaisen on kuitenkin seurattava kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään jäte-huoltoon sekä kiinteistöittäisen jätteen kuljetuksen järjestämistä. Jos seurannassa ilmenee tarve puuttua havaittuun laiminlyöntiin, asiassa tarvittavat valvontatoimet, kuten hallintopakon käyttö kuuluvat valvontaviranomaisen tehtäväksi. Laiminlyönnin havaitessaan jätehuoltoviranomainen voi kehottaa jätteen haltijaa korjaamaan toimintansa lainmukaiseksi, mutta vain valvontaviranomaisella on oikeus antaa määräyksiä toiminnan oikaisemiseksi."

 

Elokuusta 2023 joulukuuhun 2023 on käyty läpi kahta kuntaa koskevat asuinkiinteistöjen jätteenkuljetusta koskevat tiedot. Kunnat ovat Oulainen ja Pyhäjoki. Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen haltijoille on lähetetty 1 - 2 kehotuskirjettä. Ne kiinteistöt, jotka eivät jätelautakunnan kehotuksesta huolimatta ole hoitaneet kiinteistön jätehuoltoa kuntoon, siirretään jätelaissa tarkoitetun valvontaviranomaisen, eli kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten käsiteltäviksi.

 

Liittymättömiä kiinteistöjä on yhä Oulaisissa 34 kpl ja Pyhäjoella 10 kpl.

 

Lisäksi muussa yhteydessä on tullut ilmi Kalajoella yksi kiinteistö, joka ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön haltijalle on lähetetty kaksi (2) kehotuskirjettä, joista huolimatta kiinteistön jätehuoltoa ei edelleenkään ole järjestetty. Siirretään asia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi.

 

 

Esittelijä jätelautakunnan vs. esittelijä Anu Linnala

 

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää siirtää kehotuskirjeiden lähettämisestä huolimatta järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen valvonnan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi.

Tällä päätöksellä siirto koskee Kalajoen ja Oulaisten kaupungeissa sekä Pyhäjoen kunnassa olevia kiinteistöjä, jotka eivät jätelautakunnan antamasta kehotuksesta huolimatta ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa