Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Jokilaaksojen jätelautakunta
Pöytäkirja 15.02.2024/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Jätelautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi 2023

 

Jokilaaksojen jätelautakunta 15.02.2024 § 6  

2096/00.01.04/2023  

 

Valmistelija jätelautakunnan vs. esittelijä Anu Linnala

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet pyrkivät varmistamaan, että

 

-          kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista,

-          päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,

-          lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä

-          omaisuus ja voimavarat turvataan.

 

Kaupungin toimielimet vastaavat vastuualueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Lisäksi toimielimet raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

Toimielimien tulee käsitellä oman tehtäväalueensa kirjallinen selonteko merkittävimmistä riskeistä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi kerran talousarviovuoden aikana. Selonteon perusteella koostetaan keskeiset havainnot tilinpäätökseen.

 

Pykälän liitteenä jätelautakunnan Sisäinen valvontalomake ja Riskienhallintalomake.

 

 

Esittelijä jätelautakunnan vs. esittelijä Anu Linnala

 

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan jätelautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin liitteiden mukaisesti ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa