Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strateginen yhteistyösopimus

 

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 23  

1729/00.04.00/2023  

Valmistelija kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Hyvinvointialueilla, kunnilla ja maakuntaliitolla on yhteiset asukkaat sekä asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä sekä muiden hyvinvointialueiden, kuntien ja maakuntaliiton toiminnallista yhteistyötä edellyttävien tehtävien asianmukaista ja asiakaslähtöistä toteuttamista tukevat yhteisesti asetetut tavoitteet, sovitut menettelytavat ja toimiva tiedonkulku.

 

Tässä sopimuksessa sovitaan puitteet Osapuolten väliselle yhteistyölle. Lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021, "hyvinvointialuelaki") sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa (612/2021, "sote-järjestämislaki"). Sopimuksessa huomioidaan ainakin hyvinvointialuelain 14 §, sote-järjestämislain 6, 7, 10, 32, ja 50 §.

 

Yhteistyön yleisinä tavoitteina ovat saavutettavat ja saumattomat palveluketjut ja eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. Tällä sopimuksella edistetään Osapuolten yhteistyötä määrittelemällä yhteistyölle asetetut strategiset tavoitteet, yhteistyön toimeenpanoon liittyvät rakenteet sekä vastuutahot. Strategisesta yhteistyöstä sopiminen luo edellytykset Osapuolten väliselle sujuvalle yhteistyölle sekä selkeyttää yhteistyötä koskevaa vastuunjakoa Osapuolten välillä.

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhdyspintalautakunta on lähettänyt liitteenä olevan Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen kunnille ja maakuntaliitolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi osapuolten toimielimiin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta sopimuksen 9.1.2024.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen.

 

Asian käsittely Markus Jaatinen, Mikko Korkeakoski ja Tarmo Hirvelä poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa