Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sovintosopimus Hyvinvointialue Pohteen kanssa ensihoidon luottotappioista

 

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 22  

91/00.04.00/2024  

 

Valmistelija kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Ensihoidon järjestäminen on siirtynyt liikkeen luovutuksella 1.1.2022 Ylivieskan kaupungilta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Ylivieskan kaupunki on tammikuussa 2023 esittänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi­alueelle (Pohde) maksuvaatimuksen tuloista, jotka ovat jääneet Ylivieskalla saamatta ennen ensihoidon siirtymistä sairaanhoitopiirille ja sittemmin Pohteelle.

 

Maksuvaatimus on koostunut yksityishenkilöiltä, Kelalta ja vakuutusyhtiöiltä saamatta jääneistä saatavista. Saamatta jääneitä tuloja (luottotappioita) on yhteensä 133.340,40 euroa. Pohde on kiistänyt maksuvelvollisuutensa. Ylivieskan kaupunki ja Pohde ovat vuoden 2023 aikana keskustelleet asiasta, mutta yhteistä näkemystä ei ole saatu muodostettua. Pohde on 2.1.2024 antanut asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi ja loppuun saattami­seksi esityksen, jonka mukaan Pohde maksaa Ylivieskan kaupungille arvonlisäverottomana 46.608,08 euroa uutta laskua vastaan kertamaksuna viimeistään 29.2.2024 (eräpäivä). Viivästyskorko on korkolain (633/1982) 4.1 §:n mukainen. Muita maksuja Pohde ei suorita, ja molemmat osapuolet vastaavat omista asian selvittämiseen ja käsittelyyn liittyvistä kuluistaan. Jos Ylivieskan kaupunki saa vielä maksusuorituksia Kelalta, vakuutusyh­tiöiltä tai yksityishenkilöiltä perinnän kautta tai muutoin, voi se maksusuori­tukset pitää.

 

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, laaditaan asiasta sovinto­sopimus, joka allekirjoitetaan, kun sen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen kummallakaan sopimusosapuolella ei ole enää edellä todetun kertamaksun lisäksi toisiaan kohtaan asiaa koskevia tai muutoinkaan ensihoidon liikkeen luovutukseen liittyviä vaatimuksia. Sopimusluonnos on oheismateriaalina.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Pohteen sovintoesityksen koskien ensihoidon luottotappioita ja asiaa koskevan sovintosopimusluonnoksen.

 

Asian käsittely Markus Jaatinen ja Mikko Korkeakoski poistuivat kokouksesta esteellisinä

 (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa