Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 246

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Oikaisuvaatimus Ylivieskan kaupunginhallituksen päätöksestä 14.8.2023 § 198

 

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 246  

1350/03.06.02/2023  

 

Valmistelija vt. hallintojohtaja Nina Savolainen

 

Ylivieskan kaupunginhallituksen päätöksestä 14.8.2023 § 198 on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksessa asianosaiset ovat vaatineet vahingonkorvausvaatimuksen hyväksymistä.

 

Korvausvaatimus kohdistui Kalajoen Rautiossa 26.7.2021 lukien tapahtuneen laajan maastopalon sammutuksesta ja asianomaisten yksityistiehen ja rumpuputken vaurioiden korvaamiseen.

 

Yksityistielaki (560/2018) 28 § 1 momentti antaa luvan yksityistien käyttämiseen välttämättömien viranomaistehtävien edellyttämään tienkäyttöön ilman maanomistajan erillistä lupaa.

 

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 3 luvun 2 § 1 momentin mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Tässä nimenomaisessa tapauksessa kyse on ollut selkeästi pelastustoiminnan johtajan perustellun käskyn mukaisesta toiminnasta seuranneesta tien vaurioitumisesta. Lisäksi vahingonkorvauslaki (412/1974) 3 luvun 2 § 2 momentin mukaan vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Raution maastopalon olosuhteet ja tilanteen huomioon ottaen, ei kyseessä ole ollut virheestä tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko.

 

Vt. hallintojohtaja esittää, että oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana yllä esitetyin perustein.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa