Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 245

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2025

 

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 245  

1667/09.05.01.00/2023  

 

Valmistelija kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Palvelutasopäätös (jäljempänä myös PTP) on hyvinvointialueen pelastustoimen lakisääteinen päätös siitä, kuinka se järjestää pelastustoimen lakisääteiset ja palvelutasopäätöksessä sovitut muut tehtävät alueellaan. Keskeisen osan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle vapaaehtoisiin tehtäviin lukeutuu muun muassa ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta.

 

Palvelutasopäätöksen laatimisesta säädetään pelastustoimen järjestämislaissa (Laki pelastustoimen järjestämisestä, 613/2021) ja sisäministeriön asetuksessa (sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasopäätöksestä, 1225/2022). Palvelutason riski- ja tarveperusteista mitoittamista käsitellään järjestämislain 3 ja 6 §:ssä.

 

Palvelutasosta päättämistä, päätöksen sisältöä ja voimassaoloaikaa sekä aluehallintovirastolle kuuluvaa palvelutason valvontaa koskevat kohdat sisältyvät lain 6 §:ään. Palvelutasopäätösasetuksessa säädetään pelastustoimen palvelutasopäätösten rakenteen ja sisällön perusteista sekä aluehallintovirastolle kuuluvasta palvelutason arvioinnista. Asetuksen valmistelumuistiossa (SM, 20.12.2022) on annettu muun ohella palvelutasopäätösten sisällysluettelo, jota on noudatettava.

 

Palvelutasopäätösten sisältöä ohjaa myös aluehallintovirastojen ja sisäministeriön yhteistyössä laatima palvelutasopäätösten arviointitaulukko eli niin sanottu sisältövaatimustaulukko. Taulukko perustuu edellä mainittujen säädösten lisäksi muun muassa lakiin hyvinvointialueista (611/2021), pelastuslakiin (379/2011), valmiuslakiin (1552/2011), palvelutasopäätösasetuksen valmistelumuistioon sekä lukuisiin muihin pelastusalan normeihin. Arviointitaulukosta ei ole julkaisua.

 

Nyt lausunnolla olevassa palvelutasopäätöksessä linjataan joitakin asioita, mm. palvelua ja kalustoa, mitä on missäkin alueella ja kerrotaan myös, että paljonko koko pelastuslaitoksen alueella on eri riskiruutuja. Palvelutasopäätöksen luonnos on laadittu kuitenkin niin väljästi, että se ei käytännössä kerro sitä, millaista palvelua missäkin kunnassa aiotaan tuottaa. Asiakirjasta puuttuu kokonaan pelastuslaitoksen sisäisen toiminnan aluejaottelu (mm. Pohjoinen, Etelä, Länsi, Koillinen) sekä riskiruutujen sijoittuminen kartalla.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan: Palvelutasopäätöksessä tulee selkeyttää, miten palvelutason muutokset vaikuttavat kuntalaisten ja yritystoiminnan arkeen alueilla ja mitä palveluita paloasemilla tuotetaan ja millä varoajoilla. Nämä asiat tulee olla kirjattuna selkeämmin ennen kuin palvelutasopäätökseen voidaan käytännössä ottaa kantaa.

 

Asian käsittely  Markus Jaatinen ja Mikko Korkeakoski poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa