Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/42

A close up of a logo

Description automatically generated                                                           YMPÄRISTÖPALVELUT 3.4.2024

 

 

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ, BET-KER OY

 

 

Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut päätöksen Bet-Ker Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee mm. tulenkestävien massojen ja elementtien valmistusta Ylivieskan keskustassa, Puuhkalan kaupunginosassa (XII) tonteilla 977-12-2-9 ja 977-12-2-10.

Laitoksen ympäristölupavelvollisuus johtuu siitä, että yritys käyttää tuotantonsa raaka-aineena muun teollisuuden sivuvirtoja ja myös jätejakeita, mikä on jätteiden etusijajärjestyksen mukaista ja edistää kiertotaloutta.

 

Lupapäätös sisältää myös ratkaisun harjoittaa toimintaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta asetettavaa vakuutta vastaan. Ratkaisu on tehty, koska kyseessä on toiminnassa oleva teollisuuslaitos eikä tällainen täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Päätöksen antopäivä on 5.3.2024.

 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Päätös on kuulutusaikana 4.3.2024 - 11.4.2024 nähtävillä Ylivieskan kaupungin verkkosivuilla (www.ylivieska.fi > viranhaltijapäätökset).

 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 11.4.2024.

 

Muutosta saavat hakea ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusoikeus ilmenee yksityiskohtaisemmin päätöksen valitusosoituksesta.

 

 

 

Ylivieskassa, 3. maaliskuuta 2024.

 

 

YLIVIESKAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖPALVELUT

 

 

 

 

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Ylivieskan kaupunki

PL 70

84101 YLIVIESKA

Ylivieskan kaupunki

Kyöstintie 4

84100 YLIVIESKA 

(08) 42941

 

Y-tunnus: 0190557-3

kirjaamo@ylivieska.fi

etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Kotisivu: www.ylivieska.fi


 

Julkaistu: 04.03.2024 20.50