Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

 

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 15  

97/03.00/2024  

 

Valmistelija työllisyyspäällikkö Mervi Mäkihonka

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain muuttamisesta koskevaksi, diaarinumero VN/23100/2023. Lausuntopyyntö liitteineen on julkaistu lausuntopalvelu.fi:ssä.

 

Taustaa:

 

Järjestämisvastuun siirtoon liittyvät muutokset

Eduskunta hyväksyi keväällä 2023 julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevan lainsäädäntökokonaisuuden. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta lukien. Kunnille siirtyy pääosa TE-toimistojen tehtävistä. Samassa yhteydessä myös valtiolle jääviä tehtäviä järjestellään uudelleen. 

Järjestämisvastuun siirtoa koskevan lainsäädännön hyväksymisen jälkeen toimeenpanoon valmistautumisen yhteydessä lainsäädännössä on havaittu eräitä korjaus- ja täydennystarpeita.

Työnhakijan palveluprosessia koskevat muutokset

Voimassa oleva työnhakijan palveluprosessia koskeva sääntely muutettiin toukokuussa 2022 vastaamaan niin sanottua pohjoismaista työvoimapalvelumallia. Vastaava sääntely sisältyy vuoden 2025 alusta voimaan tulevaan työvoimapalveluiden järjestämisestä annettuun lakiin (380/2023). 

Pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan työvoimapalveluiden lakisääteistä palveluprosessia kevennetään, jotta rajallista resurssia voidaan käyttää tarkoituksenmukaisemmin ja asiakaslähtöisemmin. Alkukartoitukseen ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen panostetaan. Virkailijalle annetaan enemmän harkintavaltaa ja velvoitetaan yksilölliseen työllistymisen edistämiseen. 

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan:

1. Esityksen mukaan työvoimapalveluiden tuottamista koskevien järjestelyjen yhteydessä työllisyysalueen kuntien välillä tapahtuvat valtiolta siirtyneen henkilöstön siirrot katsottaisiin lain nojalla liikkeenluovutukseksi vuoden 2025 loppuun asti. Tämä on kannatettavaa ja antaa mahdollisuuden palveluverkoston kehittämiseen ja joustavuutta uusien työllisyysalueiden sisäiseen henkilöstön siirtoon. Tämä myös nopeuttaa mahdollisten muutosten toteutusta ja turvaa siirtyneen henkilöstön asemaa.

2. Esityksen mukaan työnhakijan palveluprosessia muutettaisiin siten, että työnhakijoille, joiden työttömyys on päättymässä kolmen kuukauden kuluttua työllistymiseen tai työnhakija on aloittamassa varusmies- tai siviilipalvelusta tai perhevapaata, ei pääsääntöisesti järjestettäisi työnhakukeskusteluja ja täydentäviä työnhakukeskusteluja. Edellytyksenä on, että työnhakijan työttömyys päättyy vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Kuitenkin työnhakuvelvollisuus asetetaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ja työnhakuvelvollisuuden toteutumista seurataan. Työnhakija menettäisi oikeutensa työttömyysetuuteen, jos hän itse aiheuttaa sen, ettei hänelle järjestetä työnhakukeskusteluja tai täydentäviä työnhakukeskusteluja.

Esitys vie työnhakuprosessia joustavampaan suuntaan ja antaa asiantuntijalle harkintavaltaa käyttää resursseja enemmän tukea tarvitseviin työnhakijoihin. Ehdotus on hyvä esimerkiksi kausityöntekijöiden ja koulunkäyntiavustajien määräaikaiseen työttömyyteen. Ehdotus vaatii vielä selkeyttämistä esimerkiksi tulevan työllistymisen todentamisessa, jotta uudistusta ei käytettäisi työnhakukeskustelujen ja täydentävien työnhakukeskustelujen välttämiseen ja sitä kautta asiantuntijoiden työmäärän lisääntymiseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa