Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Jokilaaksojen jätelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Jäteastian toimittaminen kiinteistölle

 

Jokilaaksojen jätelautakunta 12.12.2023 § 38  

2080/14.06.00/2023  

 

Valmistelija jätelautakunnan vs. esittelijä Anu Linnala

 

Käytössä on nykyisin kiinteistön omistamat jäteastiat kaikille jätejakeille. Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 20 § mukaan kiinteistöllä tulee olla käytössä riittävä määrä jäteastioita jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Astian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon tulee vastata kiinteistöllä syntyvää jätemäärää.

 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa keräysvälineinä voidaan käyttää

  1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun (Suomen Standardoimisliiton SFS ry:n voimassa olevien standardien mukaisia);
  2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, pois lukien pikakontit;
  3. vaihtolavasäiliöitä ja puristinkontteja, jotka on varustettu koukkutartunnalla, ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan;
  4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
  5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää:

  1. jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä;
  2. pikakontteja
  3. pyörättömiä astioita

Jätehuoltomääräysten mukaisesti jätehuoltoyhtiö voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli ne soveltuvat kuljetusjärjestelmään eikä niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

 

Jätehuoltoon kuulumattomien liittyminen jätekuljetusten piiriin tehostuisi, mikäli jätehuoltoyhtiö voisi toimittaa jäteastian niille kiinteistöille, jotka eivät sitä itse hanki. Toisinaan vastaan tulee myös pyörättömiä tai rikkinäisiä jäteastioita, koneelliseen tyhjennykseen soveltumattomia astioita tai muutoin jätehuoltomääräysten vastaisia astioita.

 

Biojäteastiat

 

Biojätteiden erilliskeräykseen taajamarajauksen mukaisesti kuuluville vähintään yhden asunnon kiinteistöille jätehuoltoyhtiö toimittaa biojätteen erilliskeräykseen soveltuvat 140 - 240 litran astiat ennen erilliskeräyksen alkamista. Kiinteistöillä käytössä olevat jäteastiat korvataan jätehuoltoyhtiön toimittamilla jäteastioilla siinä vaiheessa, kun ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia. Jätehuoltoyhtiö arvioi keräysvälineiden korvaamisen tarpeen.

 

 

Esittelijä jätelautakunnan vs. esittelijä Anu Linnala

 

Päätösehdotus Jätehuoltoyhtiö toimittaa biojäteastiat erilliskeräykseen osallistuville kiinteistöille. Astian rikkoutuessa niin, että se tulee uusia, toimittaa jätehuoltoyhtiö uuden astian rikkoutuneen tilalle.

Mikäli asiakkaan käytössä oleva muu kuin biojäteastia rikkoontuu tai on jätehuoltomääräysten vastainen, jätehuoltoyhtiö lähettää asiakkaalle kaksi kirjallista kehotuskirjettä asian kuntoon saattamisesta. Mikäli asiakas ei kehotuksista huolimatta hoida asiaa kuntoon, toimittaa jätehuoltoyhtiö uuden, samankokoisen astian rikkoutuneen tai jätehuoltomääräysten vastaisen astian tilalle. Jätehuoltoyhtiö arvioi uuden jäteastian toimittamisen sekä korvaamisen tarpeellisuuden.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa