Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 239

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto Merijärven kunnalle Kettukankaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 239  

1659/11.00/2023  

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Risto Suikkari

 

Merijärven kunta on pyytänyt lausuntoa Kettukankaan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS). Aineistoon voi tutustua

https://www.merijarvi.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/viralliset-ilmoitukset

 

Kettukankaan tuulivoimapuiston kaavoitushankkeessa on tarkasteltu kahta toteutusvaihtoehtoa:

-        VE 1 suunnittelualueelle rakennetaan enintään 29 voimalaa, joista Oulaisiin 6 ja Merijärvelle 23

-        VE 2 suunnittelualueelle rakennetaan enintään 16 voimalaa, joista Oulaisiin 3 ja Merijärvelle 11

 

Kettukankaan tuulivoimapuiston OAS on laadittu siten, että yleiskaavahankkeen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt sekä suunnitelmat vaikutusten arvioinneista ovat riittävän hyvin esitetty ja hankkeen vaikutukset Ylivieskan alueelle alustavasti ennakoitavissa.

 

Lähinnä Ylivieskaa on tuulivoimaloiden alustavassa sijoitussuunnitelmassa vaihtoehdon VE 1 eteläisin tuulivoimala nro 23, jolta on matkaa kuntarajalle noin kilometri. Ylivieskan pohjoisin alue lähellä Merijärven ja Oulaisten kuntarajaa on melko harvaan asuttua, mutta etäisyys pariin lähimpään loma-asuntoon Ylivieskan puolella on noin 2 km ja pariin lähimpään asuinrakennukseen noin 3 km. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Kettukankaan tuulivoimapuiston hankealueelle ei ole osoitettu maakuntakaavan tuulivoimaloiden aluemerkintää, mutta tekeillä olevan Pohjois-Pohjanmaan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksessa vaihtoehto VE 2 sijoittuu pääosin maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle.

 

Tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehdot suuntautuvat hankealueelta pohjoiseen tai luoteeseen, jolloin niillä ei ole maisemallisia vaikutuksia Ylivieskan alueelle.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Ylivieskan kaupunki toivoo, että hankkeessa edettäisiin VE 2 -vaihtoehdon mukaisesti, jolloin etäisyydet loma- ja vakinaiseen asutukseen Ylivieskan puolella kasvaisivat noin kilometrillä. Ylivieskan kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa Kettukankaan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 

Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Risto Suikkari poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa