Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 235

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto Oulaisten kaupungille Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen yleiskaavaluonnoksesta

 

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 235  

1230/11.00/2021  

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Risto Suikkari

 

Oulaisten kaupunki on pyytänyt lausuntoa Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnoksesta. Aineistoon voi tutustua https://www.skjkl.fi/Oulainen/Rahkola-Hautakangas/  

 

Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnoksessa on tarkasteltu kahta toteutusvaihtoehtoa:

-        VE 1 suunnittelualueelle rakennetaan enintään 40 voimalaa, joista Oulaisiin 27 ja Haapavedelle 13

-        VE 2 suunnittelualueelle rakennetaan enintään 25 voimalaa, joista Oulaisiin 14 ja Haapavedelle 11

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) etenee rinnakkain kaavoituksen kanssa.

 

Ylivieskan alueen koillisreunalle on kehitteillä useita tuulivoimahankkeita, jotka maksimivaihtoehtojen mukaisesti toteutuessaan muodostavat Kantokylältä ja Pinolasta tarkasteltaessa yhtenäisen laajan tuulivoima-alueen pohjoisen ja koillisen suuntaan. Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnoksessa VE 1 Ylivieskan aluetta lähimmät kaksi tuulivoimalaa sijaitsevat hankealueen eteläreunalla suuremmasta hankealueesta erillään olevalla osa-alueella. Etäisyys lähimpään asutukseen Ylivieskan Pinolassa on noin 3 km.

 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu Urakkanevan ja Vasaman tuulivoimahankkeita.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Olisi hyvä, että tuulivoimapuistojen väliin jäisi suurempia viherkäytäviä, eivätkä ne olisi kiinni toisissaan tai niiden muodostama kokonaisuus olisi suppeampi. Siksi Ylivieskan kaupunki toivoo, että hankkeessa edettäisiin VE 2 -vaihtoehdon mukaisesti, jolloin myös etäisyydet loma- ja vakinaiseen asutukseen Ylivieskan puolella kasvaisivat merkittävästi ja vastaavasti maisemahaitat vähenisivät.

Yhteisvaikutusten arviointia tulisi täydentää Urakkanevan ja Vasaman tuulivoimahankkeiden osalta.

 

Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa