Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 250

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten

 

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 250  

1641/00.00.00.01/2023  

 

Valmistelija vt. hallintojohtaja Nina Savolainen

 

Vuonna 2024 toimitetaan kahdet vaalit. Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Europarlamenttivaalit toimitetaan 9.6.2024. Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Lähtökohtaisesti vaalilautakunnat sekä vaalitoimikunnat on asetettava erikseen presidentinvaalia varten ja europarlamenttivaaleja varten. Kunta voi kuitenkin harkintansa mukaan asettaa samat vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan molempiin vaaleihin. Presidentinvaaliin asetetut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta toimivat sekä ensimmäisessä vaalissa että mahdollisessa toisessa vaalissa.

 

Sekä vaalilautakuntiin että vaalitoimikuntaan valittujen jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Heidän on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsen tai varajäsen ei voi olla vaalien ehdokas.

 

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

 

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä ehdokkaita asettivat seuraavat puolueet:

 

Vasemmistoliitto

Korjausliike

Suomen Kristillisdemokraatit

SDP

Liberaalipuolue

Suomen Kansa Ensin

Kristallipuolue

Vapauden Liitto

Valta kuuluu kansalle

Svenska folkpartiet i Finland

Suomen Keskusta

Vihreä liitto

Perussuomalaiset

Kansallinen Kokoomus

Suomen Kommunistinen puolue

Liike Nyt

 

Ylivieskassa on kaksi äänestysaluetta

 

1 Eteläinen, äänestyspaikkana Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka

2 Pohjoinen, äänestyspaikkana Ylivieskan Lukio

 

Oheismateriaalina on vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoon-

panot eduskuntavaaleissa 2023.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus valitsee sekä presidentinvaalia että europarlamenttivaaleja varten

1.  äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi jäsentä ja kymmenen varajäsentä sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
2.  vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kuusi varajäsentä sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kaupunginhallitus valitsi sekä presidentinvaalia että europarlamenttivaaleja varten vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:

VAALILAUTAKUNTA ETELÄINEN

Jäsen   Varajäsen

Tuula Järvelä, pj.  Pasi Hilli
Matti Kälviä, vpj. Leena Pinola
Ulla Lehtikangas Kari Seppälä
Jari Alahäivälä Pasi Koiste
Hilja Hannula  Markku Autio
  Sari Laitala
  Sara Kupsala
  Janne Pelo
  Hannu Hietala
  Seppo Soini 


VAALILAUTAKUNTA POHJOINEN

Jäsen   Varajäsen

Juhani Nevala, pj.  Jouko Pesämaa
Tuija Haikola, vpj.  Sirkku Vinkka
Kimmo Pylväs Tuomo Haikola
Marja-Liisa Autio Markku Jylkkä
Katja Lassila  Taru Haaga
  Kaisa Savela
  Eero Hautamäki
  Petra Ukonsaari
  Mauri Koivisto
  Juhani Löfbacka
  Timo Kallio


VAALITOIMIKUNTA

Jäsen   Varajäsen

Elsi Kaarlela, pj.  Hilkka Vuolteenaho
Raimo Mäkelä, vpj.  Joni Eräpuu
Aura Hasanen Juha Pasanen
  Anna-Liisa Aromaa
  Katri Häivälä
  Aila Mustamo

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa