Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Henkilöstöpäällikön viran perustaminen ja auki julistaminen sekä hallintojohtajan viran auki julistaminen

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 101  

713/01.01.00/2023  

 

Valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma

 

Ylivieskan kaupungin vakituisen hallintojohtajan irtisanouduttua 30.6.2022 on hallintojohtajan tehtävä täytetty sijaisjärjestelyillä. Sijaisuutta on hoitanut hallinnonsuunnittelija Nina Savolainen, jonka hallinnonsuunnittelijan tehtäviä on siirretty muulle henkilöstölle. Tänä aikana on pystytty tarkastelemaan hallintopalveluiden eri tehtävien sisältöä ja niiden muutostarpeita. Kaupunginjohtaja Maria Sorviston ja hallintopalveluiden toimialajohtaja talousjohtaja Joonas Yliluoman käymissä keskusteluissa on tunnistettu hallintojohtajan tehtävän kuormittavuus. Parhaimpana vaihtoehtona nähdään se, että hallintojohtajan tehtävistä erotettaisiin omaksi tehtäväkokonaisuudeksi henkilöstöpäällikön tehtävät ja hallintojohtajalle voitaisiin siirtää osa hallinnonsuunnittelijan tehtävistä. 

 

Tämä mahdollistaa sen, että henkilöstön lukumäärä ei kasvaisi nykyisestä, vaan tehtävien uudelleenjärjestelyllä työkuormaa ja vastuita tasattaisiin. Se, että henkilöstöpäällikön tehtävät sisällytettäisiin hallinnonsuunnittelijan toimeen, on ongelmallista, koska henkilöstöpäälliköllä tulisi olla itsenäistä hallinnollista päätösvaltaa ja vastuuta, jota voi olla vain virkasuhteessa olevalla. Tämä edellyttäisi siten henkilöstöpäällikön viran perustamista.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4.1 §:n mukaan virka tulee täyttää julkisella hakumenettelyllä ja lain mahdollistamat poikkeukset ovat suppeat eivätkä ne sovellu tämänkaltaiseen tilanteeseen. Asia on varmistettu Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n työmarkkinalaki­mieheltä 18.4.2023. Tämän vuoksi työsuhteista hallinnonsuunnittelijaa ei voida siirtää suoraan virkaan, vaan virat on täytettävä julkisen hakumenettelyn kautta. Hakuajan on oltava vähintään 14 päivää.

 

Asiassa on käyty alustavia keskusteluja hallinnonsuunnittelijan kanssa, mutta hallintojohtajan viran täyttämisessä voidaan edetä vasta, kun yhteistoimintamenettely on käynnistetty. Perustettavaan henkilöstöpäälli­kön virkaan ei sisälly hallinnonsuunnittelijan tehtäviä, joten sen täyttäminen ei edellytä yhteistoimintamenettelyä.

 

Hallintojohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

 

Henkilöstöpäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

 

Viranhakuilmoituksessa voidaan määritellä seikat, joita arvostetaan valittaessa tehtävään.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää
1. perustaa henkilöstöpäällikön viran 1.5 alkaen
2. julistaa henkilöstöpäällikön viran haettavaksi
3. käynnistää yhteistoimintamenettelyn liittyen hallinnonsuunnittelijan tehtäviin
4. Delegoida talousjohtajalle hallintojohtajan viran auki julistamisen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Vt. hallintojohtaja Nina Savolainen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 16:27 - 16:47. Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa