Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Uusiutuvaa energiaa turvesoilta ja pelloilta, ATSOL -hankkeen rahoittaminen

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 98  

1621/02.05.02/2022  

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Juho Niemelä

 

Hakkeen tavoitteena on selvittää, miten Oulun eteläisen alueella ja lähialueilla voidaan hyödyntää tuotantokäytöstä poistuvia energiaturvesoita aurinko- ja bioenergian tuotantoon ja selvittää vedyn hyödyntämiseen ja jakeluun liittyviä ratkaisuja. Hankkeessa kartoitetaan, millaisia vaatimuksia laajamittainen soiden hyödyntäminen vaatii ja toisaalta millaisia mahdollisuuksia se avaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden tuotannolle alueella. Aurinko-, bio- ja vetyenergian hyödyntäminen tukee alueen energiaomavaraisuuden rakentamista sekä huoltovarmuutta energiantuotannon ja käytön osalta sekä yrityksien, investointien ja työpaikkojen syntymistä uusiutuvien energianlähteiden parissa. Hankkeiden toteuttajina ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Ylivieskan kaupungin elinvoimapalvelut, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-Instituutti ja ja Nihak ry.

 

Selvitystarpeen taustalla on useita tekijöitä kuten koko Euroopan tasolla tapahtunut muutos ja haasteet energiaomavaraisuudessa, uusiutuviin energiavarojen hyödyntämisen lisääminen ja vihreä siirtymä sekä kansalliset hiilineutraalisuustavoitteet, merkittävä rakennemuutos Pohjois-Pohjanmaan alueen elinkeinorakenteessa energiaturpeen hyödyntämisen alasajon myötä sekä paikallisen ja alueellisen energiaomavaraisuustarpeiden korostuminen, jolloin on pyrittävä turvaamaan energian saanti sekä kotitalouksille, teollisuudelle, yrityksille ja yhteiskunnan eri toiminnoille.

 

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.9.2023 - 30.8.2025 ja kokonaisbudjetti 670 740 euroa. Ylivieskan kaupungin omarahoitusosuus olisi

18 736 euroa, ja Centrian Ylivieskan kaupungilta hakema kuntarahoitusosuus 7620 euroa.

 

Ylivieskan kaupungin rooli osatoteuttajana pitää suunnitellusti sisällään yhden hanketyöntekijän 85% työaikaosuuden. Yritysrahoitusta kaupungin osuuteen on 17 000 euroa.

 

Työajalle on olemassa selkeät perustelut. Tarve kaupungilla on sen omien, etenkin elinvoimapalveluiden ja teknisten palveluiden, alaisten hankkeiden hakemusten kirjoittamiseksi ja hanketyön kehittämisen koordinoimiseksi. Tällä hetkellä hankehakemukset on kirjoitettu muun työn ohella tai ostettu ulkopuolisena palveluna. Lisäksi elinvoimapalveluissa on tarvetta yritysneuvonnan tukemiseksi etenkin toimivien yritysten rahoitusneuvonnassa. Tällä hetkellä resurssi ei riitä hakemuksissa avustamiseen.

 

Omarahoitusosuus katetaan kustannuspaikan 1250 tililtä 4415 ja Centrian kuntarahoitusosuus kustannuspaikan 1250 tililtä 4740. Kaupungin työntekijän hankkeen ulkopuolinen palkkaosuus huomioidaan elinvoimapalveluiden talousarvioissa hankkeen aikana.

 

Hanketta esittelee Centria Ammattikorkeakoululta TKI-päällikkö Tomi Pitkäaho ja Ylivieskan kaupungilta elinvoimajohtaja Juho Niemelä.

 

Esittelijä vt. hallintojohtaja Nina Savolainen

 

Päätösehdotus Ylivieskan kaupunki osallistuu ATSOL -hankkeeseen osatoteuttajana ja rahoittaa Ylivieskan kaupungin omarahoitusosuuden enintään 24 200 euroa, sekä myöntää Centria Ammattikorkeakoulun kuntarahoitusosuutta enintään 7650 euroa, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

 

Asian käsittely Keskustelun aikana vt. hallintojohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Ylivieskan kaupunki osallistuu ATSOL -hankkeeseen osatoteuttajana ja rahoittaa Ylivieskan kaupungin omarahoitusosuuden enintään 18 750 euroa, sekä myöntää Centria Ammattikorkeakoulun kuntarahoitusosuutta enintään 7650 euroa, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Rahoitus jakaantuu koko hankkeen ajalle kolmelle vuodelle. Hankkeeseen palkattava määräaikainen hanketyöntekijä rekrytoidaan julkisen haun kautta hankeen toteutuessa.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti, että Ylivieskan kaupunki osallistuu ATSOL -hankkeeseen osatoteuttajana ja rahoittaa Ylivieskan kaupungin omarahoitusosuuden enintään 18 750 euroa, sekä myöntää Centria Ammattikorkeakoulun kuntarahoitusosuutta enintään 7650 euroa, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Rahoitus jakaantuu koko hankkeen ajalle kolmelle vuodelle. Hankkeeseen palkattava määräaikainen hanketyöntekijä rekrytoidaan julkisen haun kautta hankeen toteutuessa.

 

Asiantuntijoina kuultiin Centria Ammattikorkeakoulun TKI-päällikkö Tomi Pitkäahoa ja Ylivieskan kaupungin elinvoimajohtaja Juho Niemelää.

 

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 15:03 - 16:12.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa