Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen päivittäminen

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 113  

701/01.01.02/2023  

 

Vuonna 2018 Ylivieskan kaupunginjohtajahaussa haettiin kaupunginjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Ylivieskan kaupunginvaltuusto päätti 9.4.2018 valita kaupunginjohtajan tehtävään Maria Sorviston. Valtuustossa jätettiin toivomusponsi "Valitun kaupunginjohtajan kanssa johtajasopimusta laadittaessa neuvotellaan määräaikaisuudesta", joka tuli hyväksytyksi.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2018 vahvistaa kaupunginvaltuuston 9.4.2018 § 37 ehdollisena suorittaman kaupunginjohtajan virkavaalin sekä hyväksyä Ylivieskan kaupungin ja kaupunginjohtajan välisen johtajasopimuksen. Johtajasopimuksessa todetaan, että "Kaupunginjohtajan virkasuhde on määräaikainen 31.7.2024 saakka."

 

Tämän virkasuhteen kestoon liittyvän ristiriidan vuoksi kaupunki on tiedustellut Kuntaliiton sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien lakimiehiltä, miten asiassa tulisi edetä hallinnollisesti oikein. Kuntaliiton lakimies Kirsi Lamberg toteaa sähköpostitse: "Kuntalaki ei tunne toivomusponsia. Valtuuston työjärjestyksiin voi sisältyä määräyksiä niin sanotuista toivomusponsista, joilla ohjataan täytäntöönpanoa.  Valtuusto voi päätöksen tehtyään hyväksyä kunnanhallitukselle osoitettavan toivomuksen eli ponnen, jonka tulee liittyä käsiteltyyn asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa päätöksen kanssa, ei muuttaa sitä eikä laajentaa sitä. Tulkitsen, että tehty ponsi on ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa, koska valtuuston päätöksessä ei ole mainintaa kunnanjohtajan viran määräaikaisuudesta, jolloin virka katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi. 


Pääsääntönä on viranhaltijan ottaminen virkasuhteeseen toistaiseksi, jos virkasuhde on määräaikainen, tulee se käydä ilmi valintapäätöksestä. Toimitetun aineiston perusteella katson, että valtuusto on valinnut kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, koska mainintaa valtuuston päätöksessä viran määräaikaisuudesta ei ole.   Johtajasopimuksessa ei voida sopia valtuuston päätöksen vastaisesti määräaikaiseksi.   Johtajasopimukseen sisältyvä sopimusehto on käsittääkseni tältä osin pätemätön."

 

Kunta- ja hyvinvointityönantajien johtajava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri toteaa sähköpostivastauksessaan, että "Kuten Kirsi Lambergin vastauksesta käy ilmi, koska valtuusto ei näytä valinneen kunnanjohtajaa nimenomaan tietyksi määräajaksi, minkä täytyisi olla kirjattu päätöstekstiin, kunnanjohtaja on valittu pysyvään virkasuhteeseen. Tätä asiantilaa ei voida muuttaa muulla lainsäädännöllä, eikä varsinkaan johtajasopimuksella."


Ylivieskan kaupungin ja kaupunginjohtajan välistä johtajasopimusta tulisikin siten korjata, että tämä pätemätön kohta poistetaan.

 

Vuoden 2021 kuntalain muutoksen myötä KuntaL 42 §:n 1 mom. on seuraava: "Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus." Toimivalta johtajasopimuksen hyväksymisessä on siten nykyisin kaupunginhallituksella.

 

Päivitetty kaupunginjohtajan johtajasopimus on liitteenä.

 

Esittelijä puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ylivieskan kaupungin ja kaupunginjohtaja Maria Sorviston välisen johtajasopimuksen päivityksen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa